Thay đổi điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp cần làm gì?

2Thay đổi điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp cần làm gì? - Hình 1
Thay đổi điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp cần làm gì?

Câu hỏi: Doanh nghiệp của mình đang kinh doanh lĩnh vực về đồ gia dụng trên các trang thương mại điện tử nhưng giờ thị trường không như mong muốn. Mình đang muốn chuyển sang lĩnh vực khác như kinh doanh về lĩnh vực điện thoại và chỉ chuyên về hãng apple với các sản phẩm mới nhất như: Iphone X, Iphone XR, Iphone 11,… Ngoài ra mình đang có một hướng nữa là bán hay chuyển nhượng website của mình cho doanh nghiệp khác. Mong luật sư hãy tư vấn cụ thể cho mình về các thủ tục về việc này với ạ. Mình xin cảm ơn?

 1. Muốn thay đổi điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp cần làm gì?

 2. Muốn chuyển nhượng website cho một doanh nghiệp khác?

 3. Muốn dừng hoạt động của website TMĐT đó?

Trả lời

Thay đổi điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp cần làm gì? - Hình 2
Thay đổi điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp cần làm gì? – Giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, của Luật giao dịch điện tử năm 2005

Thay đổi điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp cần:

Căn cứ vào Điều 36. Giao kết hợp đồng điện tử, Chương 4. Giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, của Luật giao dịch điện tử năm 2005: “Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu”. Thì doanh nghiệp phải gửi một số điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp muốn thay đổi cho bên đối tác. Nếu được chấp thuận thì tiến hành sửa lại hợp đồng.

Muốn chuyển nhượng website cho một doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp cần:

Căn cứ vào Khoản 2. Điề 56, Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử. “Thương nhân, tổ chức khi nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải tiến hành đăng ký lại theo quy định tại Điều 55 Nghị định này”.

Điều 55: 1. Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi website đã được hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, tính năng và thông tin theo đề án cung cấp dịch vụ, đã hoạt động tại địa chỉ tên miền được đăng ký và trước khi chính thức cung cấp dịch vụ đến người dùng.

 1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
 2. a) Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 3. b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);
 4. c) Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định này;
 5. d) Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan;

đ) Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung, nếu có;

 1. e) Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

Khi chuyển nhượng phải thực hiện đầy đủ theo các quy định trên.

Thay đổi điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp cần làm gì? - Hình 3
Thay đổi điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp cần làm gì? – Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định

Muốn dừng hoạt động của website TMĐT đó doanh nghiệp phải:

Căn cứ vào Khoản 3, điều 56, Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.  Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị chấm dứt đăng ký trong các trường hợp sau:

 1. a) Theo đề nghị của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 2. b) Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ngừng hoạt động hoặc chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cho thương nhân, tổ chức khác;
 3. c) Quá 30 (ba mươi) ngày mà website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không có hoạt động hoặc không phản hồi thông tin khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu;
 4. d) Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị hủy bỏ đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 78 Nghị định này;

đ) Các trường hợp khác theo quy định của Bộ Công Thương.

Thay đổi điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp cần làm gì? - Hình 4
Thay đổi điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp cần làm gì? – Muốn dừng hoạt động của website TMĐT

Trên đây là những giải đáp về thắc mắc của bạn. Rất mong có ích cho bạn. Cảm ơn bạn đã  gửi câu hỏi cho page.

 

Give a Comment