Thay đổi góp vốn bằng tài sản khác vào công ty trách nhiệm hữu hạn có được không?

Thay đổi góp vốn bằng tài sản khác vào công ty trách nhiệm hữu hạn có được không?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Cho tôi hỏi vấn đề sau: Công ty bố tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên thành lập đã được  vài tháng, trong điều lệ công ty ghi là thành viên góp vốn bằng tiền mặt và tài sản cố định. Các thành viên đã góp đủ tiền mặt nhưng giờ giám đốc có một căn nhà và muốn được góp vào công ty thay cho số tiền mặt đã góp.Vậy cho tôi hỏi,  như vậy có được không? Mong chuyên mục trả lời giúp ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, tài sản góp vốn vào doanh nghiệp có thể là:

+ Đồng Việt Nam

+ Ngoại tệ tự do chuyển đổi vàng

+ Giá trị quyền sử dụng đất

+ Giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ , bí quyết kỹ thuật

+ Các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam

Khoản 2 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp như sau:

“2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.”

Căn cứ theo nội dung trên, Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ đặt ra vấn đề thay đổi loại tài sản cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngoài ra, phải được sự tán thành của đa số các thành viên còn lại.

Trường hợp của công ty bố bạn, giám đốc muốn thay đổi loại hình vốn góp tiền bằng tài sản có giá trị tương đương, tuy nhiên, bạn không nói rõ thời điểm muốn thay đổi loại tài sản góp vốn là bao lâu kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên trong trường hợp này, cần xem xét 2 trường hợp:

– Nếu việc thay đổi diễn ra trong thời gian 90 ngày kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: trong trường hợp này cần phải có sự đồng ý, thỏa thuận của đa số thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn và tài sản đóng góp vào tương ứng với tỷ lệ tiền cam kết góp.

– Thứ hai, nếu việc thay đổi diễn ra sau 90 ngày kể từ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì việc thay đổi loại tài sản góp vốn vào công ty sẽ được thực hiện theo Điều lệ của công ty.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment