Thay đổi tên đệm trong chứng minh thư như thế nào?

Thay đổi tên đệm trong chứng minh thư như thế nào?

Câu hỏi

Em 22 tuổi. Em mới đi lính về, bây giờ em muốn đổi chứng minh thư cũ thành căn cước công dân và thay tên đệm ở chứng minh thư cũ cho trùng khớp với giấy khai sinh. Thì cần những thủ tục giấy tờ gì?

Luật sư trả lời:

Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 5. Đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân

1- Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân :

a) Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng;

b) Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được;

c) Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

d) Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

e) Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

2- Trường hợp bị mất Chứng minh nhân dân thì phải làm thủ tục cấp lại.”

Như vậy, theo quy định pháp luật trên thì bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đổi lại chứng minh nhân dân cho mình.

Để thực hiện thủ tục này bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau, cụ thể Điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định:

“Điều 6. Thủ tục cấp Chứng minh nhân dân

1- Công dân quy định tại khoản 1 Điều 3 có nghĩa vụ phải đến cơ quan công an làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân :

….

b) Đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân theo Điều 5 Nghị định này.

Đơn trình bày rõ lý do xin đổi chứng minh hoặc cấp lại có xác nhận của công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Xuất trình hộ khẩu thường trú;

Xuất trình quyết định thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

Chụp ảnh;

In vân tay hai ngón trỏ;

Khai tờ khai xin cấp Chứng minh nhân dân;

Nộp lại Chứng minh nhân dân đã hết hạn sử dụng, hư hỏng hoặc có thay đổi nội dung theo quy định tại các điểm c, d, e Điều 5 Nghị định này…”

Thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi này tối đa không quá 15 ngày (ở thành phố, thị xã), và 30 ngày (ở địa bàn khác).

Give a Comment