Thế nào là biểu tình hợp pháp? Biểu tình phản đối Luật đặc khu kinh tế có cần xin phép hay không?

Thế nào là biểu tình hợp pháp? Biểu tình phản đối Luật đặc khu kinh tế có cần xin phép hay không?

Câu hỏi

Mấy ngày qua trên các trang mạng xã hội như facebook, yahoo, các diễn đàn, thậm chí cả mạng di động đang phát đi lời kêu gọi biểu tình ngày 5/6/2018 để phản đối Luật đặc khu kinh tế 99 năm. Ở đây chúng ta không bàn về việc tham gia hay không tham gia biểu tình. Tuy nhiên đọc nội dung của lời kêu gọi tôi thấy có đoạn ” đây là cuộc biểu tình hợp pháp”. Là dân luật mình liền tìm hiểu một số văn bản liên quan nhưng vẫn chẳng hiểu thế nào là biểu tình hợp pháp cả! Không biết thực hư của vấn đề này như thế nào ? Kính mong luật sư cho ý kiến, quan điểm

Luật sư tư vấn:

Chúng tôi tìm hiểu thì trong lịch sử có 1 văn bản quy định về vấn đề này là Sắc lệnh 31 ngày 13/9/1945 do Chủ tịch chính phủ lâm thời (Hồ Chí Minh) ký. Trong đó quy định “Điều thứ 1: Những cuộc biểu tình phải khai trình trước hai mươi bốn giờ với các Uỷ ban nhân dân sở tại trong thời kỳ này”.

Còn hiện nay, chỉ có Hiến pháp quy định chung chung về biểu tình tại Điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Tuy nhiên không có quy định cụ thể về biểu tình nên cụm từ “biểu tình theo quy định của pháp luật” khá khó hiểu. Ngoài Hiến Pháp còn có Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng. Tuy nhiên Nghị Định chỉ quy định về việc xử lí hành vi tụ tập đông người chứ không quy định cụ thể về biểu tình. Tất nhiên biểu tình thì phải tụ tập đông người. Nhưng các hình thức, mục đích tụ tập đông người rất đa dạng như: bãi công, đua xe, cho tới đi chơi, dự tiệc cưới… Trong khi biểu tình là một hình thức hành động bất bạo động, thường có những người tụ họp vào một nơi hay diễn hành trên đường phố để phát biểu ý chí, nguyện vọng hoặc biểu dương lực lượng. Mục đích biểu tình thường mang màu sắc chính trị.

Kết luận, biểu tình ở Việt Nam chưa được quy định cụ thể. Do đó khả năng rủi do khi tham gia biểu tình khá cao nhất là khi bị các đối tượng phản động lợi dụng.

Về mặt lý luận, đối với dạng quy phạm quy định tại điều 68 Hiến Pháp thì về nguyên tắc, sau khi Nhà Nước ban hành quy định này, thì phải xây dựng các quy phạm tiếp theo quy định chi tiết cụ thể quyền biểu tình để công dân thực hiện quyền của mình. Nếu Nhà Nước không quy định, đồng nghĩa với việc Nhà Nước mặc nhiên thừa nhận quyền biểu tình của người dân không cần xin phép, tổ chức… miễn sao đáp ứng được điều kiện về địa điểm biểu tình không vi phạm địa điểm cấm, khu vực cấm hoặc thời gian biểu tình không vi phạm thời gian cấm.

Cần lưu ý: Nhà Nước đã quy định tại Nghị Định 73/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội rằng:

Trích:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

n) Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về việc tập trung đông người ở nơi công cộng; Và trong Nghị định của Chính phủ số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng đã quy định một số quy định về tập trung người nơi công cộng. Tuy nhiên thì tập trung người nơi công cộng và biểu tình là hai vấn đề khác nhau. NĐ trên không thể điều chỉnh được hoạt động biểu tình.

Biểu tình, bãi thị, bãi khoá…. đã được quy định trong Hiến pháp Việt Nam. Nhưng đến hiện giờ vẫn chưa có luật hay Nghị Định quy định về chuyện này. Cho nên hình thức biểu tình ở Việt Nam hiện nay đều bất hợp pháp (không tính biểu tình phản đối của người lao động đối với chủ sử dụng lao động).

Give a Comment