Câu hỏi:

Cho tôihỏi như sau. Trước ca tôi trực có người khác cho can phạm ăn cơm nhưng quên không khóa cửa lại chỉ khép lại. Đến ca của tôi thì tôi không để ý khóa cửa chỉ đếm số can phạm ( can phạm vẫn đủ) . Ca tôi hết thì vẫn còn đủ can phạm. Sang ca tiếp theo thì can phạm bỏ chốn. Hỏi tôi bị xử lý ra sao? Mong được giải đáp. Cám ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hình sự của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi năm 2009 quy định như sau:

Điều 301. Tội thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn

“1. Người nào trực tiếp quản lý, canh gác, dẫn giải người bị giam, giữ mà thiếu trách nhiệm để người đó trốn gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội để người bị giam, giữ về một tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trốn hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.”

Như vậy, nếu bạn có hành vi chủ quan, thiếu trách nhiệm với công việc được giao dẫn đến hậu quả là để phạm nhân trốn trại đồng thời thực hiện hành trộm cắp tài sản thì có thể bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm này.