Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản vợ chồng?

Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản vợ chồng?

Câu hỏi:

Thưa luật sư, trước khi kết hôn tôi có được làm thỏa thuận chia tài sản không? Khi làm thỏa thuận cần lưu ý những gì?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luậtcủa công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật hôn nhân gia đình đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, bạn có quyền thỏa thuận xác lập chế độ tài sản vợ chồng trước khi kết hôn

Căn cứ quy định tại Điều 47 Luật Hôn nhân gia đình 2014:

“Điều 47. Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn”.

Như vậy, bạn có quyền thỏa thuận xác lập chế độ tài sản vợ chồng trước khi kết hôn. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Thứ hai, những điểm cần lưu ý khi thỏa thuận xác lập chế độ tài sản vợ chồng

Về nội dung thỏa thuận quy định tại Điều 48 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“Điều 48. Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

1. Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản bao gồm:

a) Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;

b) Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

c) Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;

d) Nội dung khác có liên quan.

2. Khi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề chưa được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì áp dụng quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này và quy định tương ứng của chế độ tài sản theo luật định”.

Theo đó, vợ chồng có quyền sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về chế độ tài sản nhưng phải đảm bảo hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

Căn cứ pháp lý:

Điều 47, Điều 48, Luật Hôn nhân và gia đình 2014;

Give a Comment