Thời điểm được chuyển nhượng, tặng cho đất ?

Thời điểm được chuyển nhượng, tặng cho đất ?

Câu hỏi

Bố mẹ tôi và bà nội tôi đang chung sống trên thửa đất 532m vuông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ sử dụng là bố mẹ tôi, hình thức sử dụng riêng là 532m, sử dụng chung là 0m, nguồn gốc đất là: “nhà nước giao quyền sử dụng đất”. Như vậy, bố mẹ tôi có được toàn quyền mua bán, trao đổi, chuyển nhượng quyền sd đất với mảnh đất đó hay không. Bà nội tôi có quyền phân chia miếng đất đó cho những người con khác hay không?

1. Cơ sở pháp lý

Luật đất đai năm 2013

2. Luật sư tư vấn

Căn cứ theo quy định tại điều 168 Luật đất đai 2013 thì thời điểm cá nhân, tổ chức được thực hiện các quyền của người sử dụng đất là thời điểm cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể:

Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

2. Thời điểm người thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê; chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời chuyển nhượng toàn bộ dự án đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê sau khi có Giấy chứng nhận và có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 194 của Luật này.

Căn cứ theo quy định trên thì nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bố, mẹ bạn thì từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận bố, mẹ bạn có quyền thực hiện chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, cho thuê lại phần đất này cho bên thứ ba mà không cần sự đồng ý của những người khác. Theo đó, vì bà bạn không có quyền đối với phần đất này cho nên bà bạn không có quyền phân chia phần đất này cho những người con khác của bà.

Trong trường hợp nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bố, mẹ, bà của bạn hoặc cấp cho hộ gia đình ( những người có trong sổ hộ khẩu tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận có quyền sở hữu như nhau ) thì khi thực hiện chuyển nhượng, tặng cho… đối với phần đất này thì bắt buộc phải có bố, mẹ, bà hoặc những người đồng sở hữu còn lại đồng ý. Nếu bà bạn muốn để lại phần đất này cho các con của bà thì phải được sự đồng ý của bố, mẹ bạn hoặc những người đồng sở hữu khác.

 

Give a Comment