Thời điểm hưởng lương hưu

Thời điểm hưởng lương hưu

Ông NVP hỏi: Bà LTS đã đủ tuổi nghỉ hưu từ năm 2014 (55 tuổi) và thời gian tham gia BHXH của Bà từ tháng 09 năm 1998 đến tháng 02 năm 2014 (số năm tham gia BHXH là 16 năm 03 tháng), vì vậy số năm tham gia BHXH của bà S còn thiếu 03 năm 09 tháng (đến năm 2018 – tham gia đóng BHXH tự nguyện).

Nay bà S muốn đóng BHXH tự nguyện một lần để nghỉ hưu, như vậy thời điểm được hưởng lương hưu của bà tính từ thời gian nào (Từ tháng liền kề sau khi đóng đủ số tiền một lần hay đến năm 2018 bà mới được hưởng lương hưu)?

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT TRẢ LỜI

Theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP thì người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Căn cứ quy định trên, trường hợp bà S đã đủ tuổi nghỉ hưu (đủ 55 tuổi), đã tham gia BHXH 16 năm 03 tháng, còn thiếu 03 năm 09 tháng đóng BHXH để đủ 20 năm đóng BHXH thì bà S được đóng BHXH 1 lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu; theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, thời điểm hưởng lương hưu đối với bà S được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền BHXH một lần cho những năm còn thiếu.

 

 

 

Give a Comment