Thời gian đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

Thời gian đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

Xin chào chuyên mục ! Công ty tôi có làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu về nước uống .Nhưng do quá hạn nên chúng tôi phải làm lại đăng ký mới,  hồ sơ được chấp nhận hợp lệ ngày 23/05/2015. Ngày 14/06/2016 – chúng tôi có gọi lên cục Sở hữu trí tuệ, họ có hứa 1,2 tháng sẽ cố gắng làm xong cho chúng tôi. Nay công ty đang cần gấp nên muốn nhờ chuyên mục tư vấn giúp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật sở hữu trí tuệ 2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 của Quốc hội

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Thông tư 05/2013/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu

Nội dung giải đáp:

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi được hiểu: Công ty bạn đăng ký nhãn hiệu  nước uống và đã được cấp văn bằng bảo hộ, tuy nhiên do quá thời gian gia hạn nhãn hiệu nên Công ty bạn tiến hành nộp đơn đăng ký lại nhãn hiệu đó. Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận hợp lệ ngày 23/5/2015.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu quy định như sau:

a) Thẩm định hình thức:
Điểm 13 Mục 1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2013/TT-BKHCN quy định như sau:
“…13.8 Thời hạn thẩm định hình thức đơn
a) Thời hạn thẩm định hình thức đơn là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 119 của Luật Sở hữu trí tuệ….”
Do đó, thời gian thẩm định hình thức là 01 tháng.
b) Công bố đơn hợp lệ:
Điểm 14 Mục 1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2013/TT-BKHCN quy định như sau:
“…b) Công bố các đơn khác: đơn đăng ký thiết kế bố trí, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ…”
Như vậy, đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.
c) Thẩm định nội dung:
Khoản 2 Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ quy định:
“…2. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn sau đây:
a) Đối với sáng chế là mười hai tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn;

b) Đối với kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý là sáu tháng kể từ ngày công bố đơn…”

Và Điểm 15 Mục 1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2013/TT-BKHCN quy định như sau:

“…c) Trong trường hợp người nộp đơn chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn, hoặc phản hồi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ nêu tại điểm 15.7.a (i) và (ii) của Thông tư này, thì thời hạn thẩm định nội dung được kéo dài thêm tương ứng với thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn hoặc giải trình của người nộp đơn theo quy định tại khoản 4 Điều 119 của Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

(i) Đối với sáng chế, không quá 06 tháng;

(ii) Đối với nhãn hiệu, không quá 03 tháng;

(iii) Đối với kiểu dáng công nghiệp, không quá 02 tháng và 10 ngày;

(iv) Đối với chỉ dẫn địa lý, không quá 02 tháng.”

Như vậy, đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Đơn đăng ký nhãn hiệu của Công ty bạn có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ ngày 23/5/2015, sau đó đăng công báo trên báo sở hữu công nghiệp 02 tháng, tức đến 23/07/2015.

Thời gian thẩm định nội dung là 09 tháng, tức đến 25/04/2016 sẽ có Thông báo thẩm định nội dung. Như vậy, thời điểm hiện tại, đơn đăng ký nhãn hiệu trên đã quá thời hạn thẩm định nội dung.

Công ty có thể liên hệ trực tiếp tới Cục Sở hữu trí tuệ hoặc làm công văn giục Cục Sở hữu trí tuệ về việc thẩm định nội dung đúng thời hạn, hoặc  Công ty có thể liên hệ tới các công ty đại diện Sở hữu trí tuệ để giải quyết vấn đề trên.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment