Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai tại xã?

Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai tại xã?

Câu hỏi:

Nhà tôi và nhà hàng xóm có tranh chấp với nhau về quyền sử dụng đất, tôi đã gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai đến Ủy ban nhân dân cấp xã 30 ngày rồi mà vẫn chưa thấy họ giải quyết. Luật sư cho tôi hỏi thời gian giải quyết tranh chấp đất đai của Ủy ban nhân dân xã là bao lâu?

Luật sư tư vấn

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật vinabiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 3 Điều 202 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

“3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai”.

Như vậy, thời gian giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã là không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Căn cứ pháp lý:

Khoản 3 Điều 202 Luật đất đai 2013.

Give a Comment