Câu hỏi:

Chào luật sư, em có vấn đề thắc mắc về luật lao động. Em đang làm nhân viên bán hàng cho một công ty (trên 4 tháng), từ trước đến nay thời gian làm việc của nhân viên bán hàng tại công ty em là 8h/ngày. Tuy nhiên mới đây công ty thông báo nhân viên bán hàng chỉ còn làm 7h/ngày. Như vậy thì công ty có vi phạm luật lao động không? Cám ơn luật sư.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật lao động 2012

2. Giải quyết vấn đề:

Căn cứ Điều 104 Bộ luật lao động 2012 quy định thời giờ làm việc bình thường như sau:

“1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.”

Theo như bạn trình bày, bạn đang làm nhân viên bán hàng. Nếu công việc bán hàng của bạn là bán hàng, đóng gói lẻ hoá chất độc thì đây là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày. Nếu không phải là công việc bán hàng, đóng gói lẻ hóa chất độc thì thời giờ làm việc bình thường là không quá 8h/ngày do đó công ty bạn quy định cho nhân viên làm việc 7h/ngày là không vi phạm quy định Bộ luật lao động 2012.