Thời hạn giải quyết tố cáo

Thời hạn giải quyết tố cáo

Câu hỏi:

Con tôi bị người ta hành hung, tỷ lệ thương tật là 45%. Cách đây 2 tuần tôi có nộp giấy chứng thương lên công an nhưng hôm nay lên công an lại hẹn sang tuần sau mới dẫn đi lấy thương tích. Bên hành hung con tôi cũng không bị bắt dù gia đình đã làm đơn tố cáo. Vậy tôi phải làm sao để công an nhanh chóng giải quyết cho con tôi? Từ lúc con tôi bị hành hung tới lúc tôi nộp giấy chứng thương là 1 tháng.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật dân sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật tố tụng hình sự 2003

Luật sư tư vấn

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 337 thì thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể dài hơn nhưng không quá chín mươi ngày. Nếu hết thời hạn này vẫn không được giải quyết thì bạn có thể tiến hành khiếu nại lên chính cơ quan đó để được giải quyết.

Điều 337. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo

1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nào thì người đứng đầu cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.

Trong trường hợp người bị tố cáo là Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát, Chánh án Toà án thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án cấp trên trực tiếp có trách nhiệm giải quyết. Tố cáo hành vi tố tụng của những người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra do Viện kiểm sát có thẩm quyền truy tố xem xét, giải quyết.

Thời hạn giải quyết tố cáo không quá sáu mươi ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo có thể dài hơn, nhưng không quá chín mươi ngày.

2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm thì được giải quyết theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật này.

3. Tố cáo liên quan đến hành vi bắt, tạm giữ, tạm giam phải được Viện kiểm sát xem xét, giải quyết ngay. Trong trường hợp phải xác minh thêm thì thời hạn không quá ba ngày.

Give a Comment