Thời hạn hoàn thành sang tên sổ đỏ nhà đất ?

Thời hạn hoàn thành sang tên sổ đỏ nhà đất ?

Câu hỏi

Năm 2010 tôi làm thủ tục sang tên sổ đỏ, do sổ đỏ vẫn mang tên chủ cũ. Hồ sơ tôi đã cung cấp đầy đủ cho phòng địa chính phường nơi tôi sinh sống. Cho đến nay là 04 năm mà họ vẫn khất, rồi hẹn mã vẫn chưa hoàn thành thủ tục cho tôi, Thật sự tôi quá bức xúc nên muốn nhờ luật sư tư vấn giúp về thời hạn cấp sổ đỏ và Tôi cần phải làm gì ?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP luật đất đai thì thời gian thực hiện thủ tục cấp GCN do UBND cấp tỉnh quy định, nhưng không quá 50 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được GCN (thời hạn này là không kể thời gian công bố công khai thủ tục tại xã, thời gian thực hiện trích đo thửa đất ở nơi không có bản đồ địa chính và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).

Nếu trường hợp hồ sơ không được thông qua thì Hội đồng xét duyệt phải niêm yết công khai và gia đình bạn có quyền khiếu nại. Bạn có thể gửi đơn tới chủ tịch UBND cấp huyện nơi có đất trình bày rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và quá trình thực hiện thủ tục xin cấp GCN QSD đất để được xem xét giải quyết. Bạn cũng có thể hẹn lịch đối thoại trong các buổi tiếp dân của lãnh đạo UBND huyện. Trường hợp UBND huyện không giải quyết đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Bạn bạn có thể khởi kiện ra tòa án theo thủ tục hành chính.

Give a Comment