Thời hạn kể từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày xin nghỉ kết hôn có được hưởng nguyên lương không ?

Thời hạn kể từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày xin nghỉ kết hôn có được hưởng nguyên lương không ?

Câu hỏi

Chúng tôi dự định đăng ký kết hôn trong tháng 5 này nhưng do công việc nên muốn xin nghỉ kết hôn 3 ngày nguyên lương vào cuối năm nay. Xin cho hỏi luật có quy định thời hạn kể từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày xin nghỉ để kết hôn hay không?

Chuyên viên trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, các trường hợp nghỉ việc riêng mà được hưởng nguyên lương bao gồm:

Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Xét trường hợp của bạn, nếu bạn nghỉ để kết hôn thì thời gian nghỉ có hưởng lương sẽ là 03 ngày. Nếu tính từ thời gian bạn đi đăng ký kết hôn tới khi tổ chức xong đám cưới trong vòng 3 ngày thì bạn sẽ được hưởng nguyên lương của 03 ngày đó. Nếu từ thời điểm đăng ký kết hôn đến khi tổ chức xong đám cưới kéo dài quá 3 ngày thì bạn cũng chỉ được giải quyết chế độ nghỉ việc riêng có hưởng lương đối với 03 ngày theo quy định. Còn những ngày vượt quá còn lại thì bạn có thể thỏa thuận với người lao động để nghỉ không hưởng lương.

Give a Comment