Thời hạn nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản của lao động nữ là bao lâu?

Thời hạn nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản của lao động nữ là bao lâu?

Câu hỏi:

Hiện tại, chị gái tôi vừa mới sinh em bé được 4 tháng. Chị tôi có đóng đủ 6 tháng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước sinh. Tuy nhiên, chị tôi không biết trong thời hạn bao lâu thì phải nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản theo đúng quy định pháp luật. Mong luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Theo Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:
1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.
Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:
a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.
4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, theo quy định trên thì rong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, chị gái bạn có trách nhiệm nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho công ty.

Căn cứ pháp lý:

Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

2 Comments

  1. HẰNG 27/05/2019
  2. Thanh hương 30/05/2019

Give a Comment