Thông tư 06/2017/TT-BGTVT quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Thông tư 06/2017/TT-BGTVT quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Số hiệu: 06/2017/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành: 28/02/2017 Ngày hiệu lực: 01/05/2017
Ngày công báo: 21/03/2017 Số công báo: Từ số 195 đến số 196
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thông tư 06/2017/TT-BGTVT quy định việc sử dụng thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới và camera ghi hình để xử phạt vi phạm giao thông đường bộ của các đơn vị được giao quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
1. Các tổ chức quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xử phạt vi phạm giao thông

Theo Thông tư 06 của Bộ Giao thông vận tải, cơ quan quản lý phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ gồm: Tổng cục Đường bộ, Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông, Thanh tra Sở Giao thông và tổ chức được giao khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
  • Các cơ quan trên sẽ có văn bản giao cho các đơn vị sau trực tiếp quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ: Trạm kiểm tra tải trọng xe; Đội nghiệp vụ thuộc Thanh tra Sở Giao thông, Đội Thanh tra – An toàn thuộc Cục Quản lý đường bộ; và Bộ phận cân thuộc tổ chức được giao khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
  • Cũng theo Thông tư số 06/BGTVT, người sử dụng thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe và thiết bị ghi hình camera phải là thanh tra viên, công chức thanh tra, công chức thuộc cơ quan thanh tra đường bộ; hoặc là nhân viên ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại cơ quan quản lý đường bộ và các tổ chức được giao khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Trình tự sử dụng kết quả thu được từ thiết bị ghi hình camera để xử phạt giao thông

Hành vi vi phạm giao thông sẽ được camera ghi hình lại, người sử dụng camera theo quy định tại Thông tư 06/2017 có trách nhiệm trích in hình ảnh vi phạm kèm theo phiếu xác nhận kết quả vi phạm chuyển cho lực lượng chức năng xử phạt hành chính về giao thông đường bộ. Cụ thể:

  • Trường hợp có lực lượng chức năng tại hiện trường vi phạm thì kết quả ghi hình vi phạm giao thông kèm theo phiếu xác nhận được gửi ngay đến lực lượng chức năng để xử lý vi phạm giao thông.
  • Trường hợp không có lực lượng chức năng tại hiện trường vi phạm giao thông nhưng người vi phạm còn ở hiện trường thì người sử dụng camera thông báo ngay cho lực lượng chức năng đến tiếp nhận hình ảnh vi phạm để xử lý vi phạm giao thông.
  • Trường hợp không có lực lượng chức năng tại hiện trường vi phạm giao thông và người vi phạm cũng không còn ở đó thì Thông tư số 06/2017/GTVT quy định trong vòng 3 ngày người sử dụng máy ghi hình phải chuyển hình ảnh vi phạm kèm theo phiếu xác nhận kết quả đến lực lượng chức năng. Lực lượng chức năng sẽ thông báo đến người và yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền để xử phạt hành chính về giao thông đường bộ.

3. Sử dụng kết quả thu được từ thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe để xử phạt giao thông

Đối với kết quả thu được từ thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe tại Trạm kiểm tra tải trọng xe, theo Thông tư 06/2017/TT-BGTVT, sẽ được lực lượng chức năng tiếp nhận phiếu xác nhận, xác định hành vi vi phạm và tiến hành xử phạt giao thông.

  • Kết quả từ cân xách tay và cân kiểm tra tải trọng xe lưu động sẽ được lực lượng chức năng sử dụng để xác định vi phạm và tiến hành xử phạt hành chính.
  • Đối với kết quả thu được từ thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe của bộ phận cân thì Thông tư số 06 của Bộ Giao thông vận tải quy định:
  • Trường hợp người vi phạm còn ở hiện trường thì bộ phận cân báo ngay cho Thanh tra Sở Giao thông nơi đặt cân cử người tiếp nhận phiếu cân và xử lý vi phạm giao thông.
  • Trường hợp người vi phạm không còn ở hiện trường thì bộ phận cân chuyển phiếu cân cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải nơi đặt cân. Thanh tra Sở thông báo cho lái xe hoặc chủ xe về hành vi vi phạm
Thông tư 06/2017/TT-BGTVT về sử dụng các phương tiện nghiệp vụ như thiết bị cân kiểm tra trọng tải, máy camera ghi hình để phạt nguội vi phạm giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.
[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/06_2017_TT-BGTVT_342498.doc” text=”Download: Thông tư 06/2017/TT-BGTVT quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ” viewer=”microsoft” ]

 

 

Give a Comment