Thông tư 07/2018/ TT-BGTVT quy định về kiểm tra tàu biển

Thông tư 07/2018/ TT-BGTVT quy định về kiểm tra tàu biển

Số hiệu: 07/2018/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 07/02/2018 Ngày hiệu lực: 01/04/2018
Ngày công báo: 04/03/2018 Số công báo: Từ số 421 đến số 422
Tình trạng: Còn hiệu lực

Yêu cầu đối với sỹ quan kiểm tra Nhà nước cảng biển

Ngày 07/02/2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 07/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra tàu biển.Theo đó, khi xuống tàu biển kiểm tra, Sỹ quan kiểm tra Nhà nước phải tuân thủ những yêu cầu theo quy định tại Phụ lục 01 Thông tư này như:

– Xuất trình thẻ cho thuyền trưởng hoặc đại diện của chủ tàu lúc bắt đầu kiểm tra;

– Không được can thiệp vào việc cá nhân và nơi nghỉ của thuyền viên;

– Tôn trọng quyền của thuyền trưởng và những người giúp việc của thuyền trưởng;

– Không đe dọa, độc đoán hay sử dụng ngôn ngữ gây thù oán;

– Tuân thủ yêu cầu an ninh của tàu biển và được người có trách nhiệm dẫn đi xung quanh tàu biển;

– Không được gây khó khăn cho thuyền viên như việc hỏi những thứ ngược với quy định của Công ước, quy định pháp luật.

– Kiên quyết từ chối nhận hối lộ và báo cáo ngay các trường hợp hối lộ về Cảng vụ hàng hải…

Thông tư 07/2018/TT-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2018.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/07.2018.TT-BGTVT.asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 07/2018/TT-BGTVT” viewer=”microsoft” ]

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về kiểm tra điều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu biển nước ngoài hoạt động trong vùng nước cảng biển Việt Nam.

 Đối tượng áp dụng

1. Thông tư 07/2018/ TT-BGTVT áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc kiểm tra tàu biển nước ngoài hoạt động trong vùng nước cảng biển Việt Nam.

2. Thông tư này không áp dụng đối với việc kiểm tra tàu biển Việt Nam

 

Give a Comment