Thông tư 09/2018/TT-BTP về xác định vụ việc trợ giúp pháp lý điển hình

Thông tư 09/2018/TT-BTP về xác định vụ việc trợ giúp pháp lý điển hình

Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình do Bộ trường Bộ tư pháp ban hành

Số hiệu: 09/2018/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành: 21/06/2018 Ngày hiệu lực: 21/08/2018
Ngày công báo: 05/08/2018 Số công báo: Từ số 835 đến số 836
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định tiêu chí xác định các vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp lý là vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:

  • Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hiệu lực thi hành

  • Thông tư 09/2018/TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2018.
  • Việc xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trong hoạt động trợ giúp pháp lý đối với những vụ việc đã hoàn thành trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì áp dụng theo các Tiêu chí quy định tại Quyết định số 2662/QĐ-BTP ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trong hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2016 và năm 2017.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/09.2018.TT-BTP.asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 09/2018/TT-BTP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment