Thông tư 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP

Thông tư 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP

Số hiệu: 10/2018/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 24/05/2018 Ngày hiệu lực: 15/07/2018
Ngày công báo: 16/06/2018 Số công báo: Từ số 709 đến số 710
Tình trạng: Còn hiệu lực

Quy định mới về kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng theo phương thức đa cấp

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.Theo đó, hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được quy định như sau:

– Bài kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được thực hiện dưới hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm trong thời gian tối thiểu 60 phút.

– Điểm kiểm tra được chấm theo thang điểm 100, bài thi dưới 90 điểm đối với hình thức thi trắc nghiệm và dưới 75 điểm đối với hình thức thi tự luận là không đạt yêu cầu.

Ngoài ra, Khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp do cơ sở đào tạo ban hành phải đảm bảo các nội dung sau đây:

– Thời lượng đào tạo: tối thiểu 08 tiếng;

– Khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được quy định theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 10/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/7/2018.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấpviệc kiểm tra, cấp, thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người có nhu cầu kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/10.2018.TT-BCT.asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 10/2018/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment