Thông tư 12/2011/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lữu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

Thông tư 12/2011/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lữu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

Số hiệu: 12/2011/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 27/06/2011 Ngày hiệu lực: 15/08/2011
Ngày công báo: 18/07/2011 Số công báo: Từ số 407 đến số 408
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh Thông tư 12/2011/TT-BTP

Thông tư quy định việc ban hành các loại biểu mẫu về nuôi con nuôi và Sổ đăng ký nuôi con nuôi; đối tượng sử dụng, thẩm quyền in, phát hành, cách ghi chép biểu mẫu về nuôi con nuôi và Sổ đăng ký nuôi con nuôi; cách thức khóa Sổ và lưu trữ Sổ đăng ký nuôi con nuôi.

Đối tượng sử dụng biểu mẫu, Sổ đăng ký nuôi con nuôi

1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài có yêu cầu giải quyết các việc về nuôi con nuôi;

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã);

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

4. Sở Tư pháp;

5. Bộ Tư pháp;

6. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

7. Tổ chức con nuôi nước ngoài xin cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động tại Việt Nam;

8. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan theo quy định của Luật Nuôi con nuôi.

Hiệu lực thi hành

  • Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2011.
  • Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những việc mới, Sở Tư pháp, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kịp thời có văn bản gửi về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn./.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/12.2011.TT-BTP.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 12/2011/TT-BTP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment