Thông tư 12/2018/TT-BCT hướng dẫn Luật quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Thông tư 12/2018/TT-BCT hướng dẫn Luật quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Thông tư 12/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý ngoại thương do Bộ trưởng Bộ công thương ban hành

Số hiệu: 12/2018/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/06/2018 Ngày hiệu lực: 15/06/2018
Ngày công báo: 10/07/2018 Số công báo: Từ số 769 đến số 770
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 12/2018/TT-BCT quy định:

  • Chi tiết Danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo mã số hàng hóa (mã HS) thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
  • Chi tiết Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu theo mã HS.
  • Các mẫu đơn, mẫu báo cáo, biểu mẫu và cơ quan cấp giấy phép của Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương (sau đây gọi tắt là Nghị định số 69/2018/NĐ-CP).
  • Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.

Đối tượng áp dụng

Thông tư 12/2018/TT-BCT áp dụng đối với thương nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động ngoại thương theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 12/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 06 năm 2018.

Thông tư này bãi bỏ các văn bản sau đây:

  • Thông tư số 04/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ;
  • Thông tư số 11/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;
  • Thông tư số 49/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/12.2018.TT-BCT.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 12/2018/TT-BCT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment