Thông tư 12/2018/TT-BYT về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phụ cụ chạy tàu

Thông tư 12/2018/TT-BYT về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phụ cụ chạy tàu

Số hiệu: 12/2018/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 04/05/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Ngày công báo: 17/06/2018 Số công báo: Từ số 711 đến số 712
Tình trạng: Còn hiệu lực

Quy định mới về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt

Vừa qua, Bộ Y tế ban hành Thông tư 12/2018/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.Theo đó, tiêu chuẩn sức khỏe đối với nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu được quy định như sau:

– Đối với chức danh Lái làu; Phụ lái tàu: Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe quy định tại Nhóm 3, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015.

– Đối với chức danh Trưởng tàu; Trưởng dồn; Trực ban chạy tàu ga; Nhân viên điều độ chạy tàu tuyến, chạy tàu ga; Nhân viên ghép nối đầu máy, toa xe; Nhân viên tuần đường, gác hầm; gác đường ngang, cầu chung:

+ Đáp ứng Tiêu chuẩn sức khỏe loại II trở lên khi khám tuyển ban hành theo Quyết định số 1613/BYT-QĐ về ban hành “Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ” cho người lao động.

+ Đáp ứng Tiêu chuẩn sức khỏe loại III trở lên khi khám định kỳ ban hành theo Quyết định 1613/BYT-QĐ ngày 15/8/1997.

Cơ sở khám chữa bệnh khám sức khỏe cho nhân viên đường sắt và việc khám sức khỏe phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư 12/2018/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

2. Các quy định về tiêu chuẩn sức khỏe áp dụng cho người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 4132/QĐ-BYT ngày 04 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bản “Tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới” hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/12_2018_TT-BYT_376922.doc” text=”Download:Thông tư 12/2018/TT-BYT” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment