Thông tư 14/2017/TT-BTC về phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Thông tư 14/2017/TT-BTC về phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Số hiệu: 14/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 15/02/2017 Ngày hiệu lực: 01/04/2017
Ngày công báo: 28/03/2017 Số công báo: Từ số 209 đến số 210
Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/01/2020

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 14/2017/TT-BTC

Thông tư này quy định việc quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

  • Cục Hàng hải Việt Nam.
  • Các Cảng vụ hàng hải.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thanh viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (sau đây gọi tắt là các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hảng hải).
  • Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 14/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/04/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2017; thay thế Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10/08/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/14.2017.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 14/2017/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment