Thông tư 146/2016/TT-BTC quy định về phí bay qua vùng trời Việt Nam

Thông tư 146/2016/TT-BTC quy định về phí bay qua vùng trời Việt Nam

Số hiệu: 146/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 06/10/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 05/11/2016 Số công báo: Từ số 1155 đến số 1156
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 146/2016/TT-BTC 

Thông tư này quy định mức thu, miễn, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam.

Đối tượng áp dụng

  • Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý tàu bay thực hiện chuyến bay qua vùng trời Việt Nam (sau đây gọi chung là người khai thác tàu bay), tổ chức cung cấp dịch vụ điều hành bay qua vùng trời Việt Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
  • Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Thông tư này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.

Đối tượng chịu phí

  • Chuyến bay thường lệ.
  • Chuyến bay không thường lệ.
  • Chuyến bay chuyên cơ kết hợp vận chuyển thương mại (được áp dụng như chuyến bay thường lệ hoặc chuyến bay không thường lệ theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 2 và khoản 1, khoản 2 Điều này Thông tư này).

Hiệu lực thi hành

Thông tư 146/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/146.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 146/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment