Thông tư 171/2016/TT-BTC về lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

Thông tư 171/2016/TT-BTC về lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

Số hiệu: 171/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 27/10/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 14/12/2016 Số công báo: Từ số 1233 đến số 1234
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 171/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép quy hoạch; cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

Người nộp lệ phí

Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch thì phải nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

  • Thông tư 171/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.
  • Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/171.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 171/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment