Thông tư 18/2016/TT-BTNMT về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ hải đảo

Thông tư 18/2016/TT-BTNMT về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ hải đảo

Số hiệu: 18/2016/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 09/09/2016
Ngày công báo: 14/08/2016 Số công báo: Từ số 857 đến số 858
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi Điều chỉnh, đối tượng áp dụng

– Thông tư này quy định chi Tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo.

– Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phổ biến, chỉ đạo việc thực hiện và bảo đảm Điều kiện cho việc lập, cập nhật, quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có hải đảo lập, cập nhật, quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo.

 Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư 18/2016/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2016.

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, xem xét, giải quyết

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/18.2016.TT-BTNMT.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 18/2016/TT-BTNMT” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment