Thông tư 190/2016/TT-BTC về phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Thông tư 190/2016/TT-BTC về phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Số hiệu: 190/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 08/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 09/01/2017 Số công báo: Từ số 23 đến số 24
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 190/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.

Tổ chức thu và người nộp phí

  • Tổ chức, cá nhân khi đề nghị khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản từ Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.
  • Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu phí theo quy định tại Thông tư này.

Mức thu phí

Mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản được thực hiện theo Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 190/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 95/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/190.2016.TT-BTC.Asklaw-1.doc” text=”Download: Thông tư 190/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment