Thông tư 192/2016/TT-BTC về phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển

Thông tư 192/2016/TT-BTC về phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển

Số hiệu: 192/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 08/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 03/12/2016 Số công báo: Từ số 1221 đến số 1222
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 192/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển cho các cảng biển, bến cảng hoặc cầu cảng (sau đây gọi chung là cảng biển) tiếp nhận tàu biển hoạt động trên tuyến quốc tế; cấp lý lịch liên tục của tàu biển.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

  • Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến việc quản lý và khai thác cảng biển tiếp nhận tàu biển hoạt động trên tuyến quốc tế sau:

– Tàu khách.

– Tàu hàng có tổng dung tích từ 500 GT trở lên.

– Giàn di động mang cờ quốc tịch Việt Nam.

  • Các tổ chức, cá nhân khai thác các loại tàu biển Việt Nam quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều này.
  • Cục Hàng hải Việt Nam, Chi cục Hàng hải, Cảng vụ hàng hải, Cơ quan Đăng ký tàu biển, Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 192/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/192.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 192/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment