Thông tư 20/2015/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Thông tư 20/2015/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Số hiệu 20/2015/TT-BTP Loại văn bản Thông tư
Nơi ban hành Bộ Tư pháp Người ký Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành 29/12/2015 Ngày có hiệu lực 15/02/2016
Ngày công báo 05/02/2016 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA THÔNG TƯ 20/2015/TT-BTP

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thhành một số điều về chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật; chứng thực hợp đồng, giao dịch và thẩm quyền chứng thực tại các huyện đảo.

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực; Điều 2 Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31 tháng 10 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008, Thông tư số 03/2008/TT- BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 2 năm 2010 của Bộ Tư pháp./.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/20.2015.TT-BTP.ASKLAW.doc” text=”Download: Thông tư 20/2015/TT-BTP” viewer=”microsoft” ]

 “Hãy liên hệ AskLaw để được tư vấn miễn phí, phục vụ chuyên nghiệp theo phương thức: Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 19006261/Website: Hoidapphapluat.net

Liên hệ trực tiếp: Ls. Bảo 0962973053/ Ls.Thủy 0985610193″

Give a Comment