Thông tư 203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán do bộ trưởng bộ tài chính ban hành.

Thông tư 203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán do bộ trưởng bộ tài chính ban hành.

Số hiệu: 203/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 19/11/2012 Ngày hiệu lực: 01/05/2013
Ngày công báo: 10/04/2013 Số công báo: Từ số 187 đến số 188
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thủ tục cấp GCN kinh doanh dịch vụ kiểm toán
Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đầy đủ các giấy tờ sau:– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận

– Danh sách kiểm toán viên hành nghề có hợp đồng lao động

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề; Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm chức danh; Điều lệ công ty

– Danh sách các tổ chức, cá nhân góp vốn, danh sách thành viên hợp danh

– Văn bản xác nhận về vốn đối với công ty TNHH

Hồ sơ đề nghị nộp về Bộ Tài chính, sau 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu không có vấn đề cần bổ sung thì Bộ sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận cho người nộp hồ sơ.

Nội dung trên quy định tại Thông tư 203/2012/TT-BTC, có hiệu lực thi hành từ 1/5/2013.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kiểm toán).

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/203.2012.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 203/2012/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment