Thông tư 208/2016/TT-BTC về phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ internet của Việt Nam

Thông tư 208/2016/TT-BTC về phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ internet của Việt Nam

Số hiệu: 208/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 10/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 16/12/2016 Số công báo: Từ số 1235 đến số 1236
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 208/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Đối tượng áp dụng

  • Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài được cấp đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia “.vn”; tổ chức trong nước được cấp đăng ký, sử dụng địa chỉ Internet (IP) tại Việt Nam;
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam;
  • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 208/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp đăng ký sử dụng tên miền quốc gia, phí duy trì tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/208.2016.TT-BTC.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 208/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment