Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 209/2013/NĐ-CP

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 209/2013/NĐ-CP

Số hiệu: 219/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/12/2013 Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Ngày công báo: 01/03/2014 Số công báo: Từ số 237 đến số 238
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 219/2013/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ, hoàn thuế và nơi nộp thuế giá trị gia tăng.

Thời điểm xác định thuế GTGT

  • Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền.
  • Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.
  • Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Đối với hàng hóa nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 219/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/219.2013.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 219/2013/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment