Thông tư 22/2018/TT-BGTVT về vận tải hàng hóa trên đường sắt QG và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt QG

Thông tư 22/2018/TT-BGTVT về vận tải hàng hóa trên đường sắt QG và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt QG

Số hiệu: 22/2018/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 02/05/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Ngày công báo: 17/05/2018 Số công báo: Từ số 583 đến số 584
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thứ tự ưu tiên trong vận tải hàng hóa bằng đường sắt
Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 22/2018/TT-BGTVT quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.Theo đó, doanh nghiệp thực hiện vận tải hàng hóa theo thứ tự ưu tiên sau đây:

– Hàng hóa vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, an sinh xã hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước;

– Hàng hóa không thuộc trường hợp trên thì hàng nào nhận trước vận chuyển trước;

– Hàng hóa cùng nhận được vào một thời điểm thì theo thứ tự như sau:

+ Hàng nguy hiểm; thi hài, hài cốt;

+ Động vật sống, hàng mau hỏng, hàng nhanh giảm trọng lượng;

+ Các loại hàng hóa khác không thuộc loại quy định trên do doanh nghiệp quy định.

Thông tư 22/2018/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

 Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/22.2018.TT-BGTVT.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 22/2018/TT-BGTVT” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment