Thông tư 271/2016/TT-BTC về phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán

Thông tư 271/2016/TT-BTC về phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán

Số hiệu: 271/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 22/12/2016 Số công báo: Từ số 1245 đến số 1246
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 271/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với: tổ chức, cá nhân nộp phí; tổ chức thu phí; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí.

Người nộp phí

Tổ chức khi đề nghị thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, kế toán; cá nhân khi đề nghị thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, kế toán phải nộp phí thẩm định theo quy định tại Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 271/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 78/2013/TT-BTC ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/271.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 271/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment