Thông tư 275/2016/TT-BTC quy định về phí sử dụng tài liệu lưu trữ

Thông tư 275/2016/TT-BTC quy định về phí sử dụng tài liệu lưu trữ

Số hiệu: 275/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 04/01/2017 Số công báo: Từ số 5 đến số 6
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 275/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ do Nhà nước quản lý tại các Lưu trữ lịch sử.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

  • Tổ chức, cá nhân sử dụng tài liệu lưu trữ tại các Lưu trữ lịch sử, gồm: các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) và Lưu trữ lịch sử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Tổ chức thu phí sử dụng tài liệu lưu trữ;
  • Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

Người nộp phí

Tổ chức, cá nhân sử dụng tài liệu lưu trữ tại các Lưu trữ lịch sử phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 275/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và  thay thế Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/275.2016.TT-BTC.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 275/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment