Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 45/2013/TT-BTC, thông tư 147/2016/TT-BTC

Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 45/2013/TT-BTC, thông tư 147/2016/TT-BTC

Số hiệu: 28/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 12/04/2017 Ngày hiệu lực: 26/05/2017
Ngày công báo: 02/05/2017 Số công báo: Từ số 305 đến số 306
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hạch toán và chế độ trích khấu hao tài sản cố định đối với nhà hỗn hợp. 

Thông tư 28/2017 hướng dẫn cụ thể từng trường hợp hạch toán tài sản cố định và trích khấu hao tài sản cố định đối với nhà hỗn hợp như sau:
Nhà hỗn hợp vừa dùng để sản xuất kinh doanh, vừa để cho thuê hoặc để bán thì phải hạch toán riêng giá trị theo từng mục đích.
Trường hợp không hạch toán riêng được thì doanh nghiệp không được hạch toán toàn bộ phần giá trị tài sản này là tài sản cố định và không được trích khấu hao.
– Đối với phần diện tích nhà hỗn hợp dùng để sản xuất kinh doanh, vừa để cho thuê: doanh nghiệp được trích khấu hao tài sản cố định;
– Đối với phần diện tích nhà hỗn hợp dùng để bán: doanh nghiệp không được hạch toán và không được trích khấu hao tài sản cố định.
– Việc xác định giá trị và phân bổ khấu hao tài sản cố định cho từng mục đích sử dụng căn cứ vào tỷ trọng giá trị cho từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình hoặc căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích.
Đối với tài sản dùng chung với nhà hỗn hợp như sân chơi, nhà để xe, đường đi thì giá trị cho từng mục đích cũng được hạch toán theo tiêu thức trên.
Thông tư 28/2017/TT-BTC về hạch toán tài sản cố định và trích khấu hao tài sản cố định nhà hỗn hợp có hiệu lực từ ngày 26/5/2017.
[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/28.2017.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 28/2017/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment