Thông tư 283/2016/TT-BTC về khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật

Thông tư 283/2016/TT-BTC về khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật

Số hiệu: 283/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 09/02/2017 Số công báo: Từ số 129 đến số 130
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 283/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định về khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật, bao gồm:

  • Kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật:

– Kiểm nghiệm vắc xin;

– Kiểm nghiệm dược phẩm.

  • Chẩn đoán thú y:

– Động vật trên cạn;

– Thủy sản;

– Các chỉ tiêu xét nghiệm khác.

  • Tiêm phòng cho động vật.
  • Tiêu độc khử trùng cho động vật.

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là các đơn vị, tổ chức, cá nhân cung ứng, sử dụng các dịch vụ về thú y quy định tại Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư này; cơ quan quản lý nhà nước về thú y và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật

  • Khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật được quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
  • Khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật tại Thông tư này là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 283/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/283.2016.TT-BTC.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 283/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment