Thông tư 288/2016/TT-BTC về phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác

Thông tư 288/2016/TT-BTC về phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác

Số hiệu: 288/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 22/12/2016 Số công báo: Từ số 1245 đến số 1246
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 288/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

  • Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.
  • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 288/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Thông tư số 121/2013/TT-BTC; Thông tư số 122/2013/TT-BTC và Thông tư số 136/2014/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 122/2013/TT-BTC.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/288.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 288/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment