Thông tư 290/2016/TT-BTC về phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng

Thông tư 290/2016/TT-BTC về phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng

Số hiệu: 290/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 18/12/2016 Số công báo: Từ số 1239 đến số 1240
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 290/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

  • Doanh nghiệp nộp hồ sơ thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng;
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng;
  • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 290/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại:

  • Luật phí và lệ phí;
  • Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
  • Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;
  • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ;
  • Thông tư số 153/2012/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/290.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 290/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment