Thông tư 305/2016/TT-BTC về phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Thông tư 305/2016/TT-BTC về phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Số hiệu: 305/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 22/12/2016 Số công báo: Từ số 1245 đến số 1246
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 305/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thu, nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Người nộp phí

Người nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số là các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho tổ chức, doanh nghiệp sử dụng theo quy định của pháp luật.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 305/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Đối với chữ ký số mà tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trước ngày 01 tháng 01 năm 2017, thực hiện nộp phí từ quý 3 năm 2017.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/305.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 305/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment