Thông tư 307/2016/TT-BTC về phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

Thông tư 307/2016/TT-BTC về phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

Số hiệu: 307/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 31/12/2016 Số công báo: Từ số 1285 đến số 1286
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 307/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền; các đại lý được ủy quyền được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 307/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Các nội dung khác liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý, công khai chế độ thu phí, lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/307.2016.TT-BTC.Asklaw-1.doc” text=”Download: Thông tư 307/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment