Thông tư 32/2017/TT-BYT quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế , tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển và biểu mẫu báo cáo y tế do bộ trưởng bộ y tế ban hành

Thông tư 32/2017/TT-BYT quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế , tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển và biểu mẫu báo cáo y tế do bộ trưởng bộ y tế ban hành

Số hiệu: 32/2017/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 28/07/2017 Ngày hiệu lực: 15/09/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phân loại tủ thuốc và trang thiết bị y tế trên tàu biển

Ngày 28/7/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 32/2017/TT-BYT quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển và biểu mẫu báo cáo y tế.Theo đó, tủ thuốc và trang thiết bị y tế nhằm phục vụ công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc y tế trên tàu biển được phân thành 4 loại là A, B, C, D, trong đó:

– Loại A dành cho tàu biển có số sỹ quan và thuyền viên trên 100 người, thực hiện chuyến đi quốc tế dài hơn 03 ngày;

– Loại B dành cho tàu biển có số sỹ quan và thuyền viên trên 100 người, thực hiện chuyến đi quốc tế dài từ 03 ngày trở xuống hoặc tàu biển có số sỹ quan và thuyền viên từ 25 – 100 người, thực hiện chuyến đi quốc tế;

– Loại C dành cho tàu biển có số sỹ quan và thuyền viên từ 15 đến 25 người, thực hiện chuyến đi quốc tế;

– Loại D dành cho tàu biển thực hiện chuyến đi nội địa hoặc tàu biển có số sỹ quan và thuyền viên dưới 15 người, thực hiện chuyến đi quốc tế.

Thông tư 32/2017/TT-BYT có hiệu lực ngày 15/9/2017.

. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển và biểu mẫu báo cáo y tế.

2. Thông tư này áp dụng đối với tàu biển Việt Nam theo quy định tại Điều 13 của Bộ Luật hàng hải Việt Nam và các tổ chức cá nhân có liên quan.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/32.2017.TT-BYT.asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 32/2017/TT-BYT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment