Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT quy định phương pháp định giá rừng

Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT quy định phương pháp định giá rừng

Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng.

Số hiệu: 32/2018/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 16/11/2018 Ngày hiệu lực: 01/01/2019
Ngày công báo: 08/03/2019 Số công báo: Từ số 275 đến số 276
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tóm tắt văn bản.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất thuộc sở hữu toàn dân.

–  Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến phương pháp định giá rừng; khung giá rừng.

– Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện Thông tư này và ban hành khung giá rừng tại địa phương.

Tổ chức kiểm tra, xử lý những vấn đề liên quan đến định giá rừng, ban hành khung giá rừng thuộc thẩm quyền.

Báo cáo tình hình xây dựng khung giá rừng, định giá rừng tại địa phương.

– Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Thông tư liên tịch số 65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Bãi bỏ Điều 5, Điều 6, Điều 7 và các nội dung quy định về định giá rừng trồng tại Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh hoặc vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan kịp thời phản ánh về Tổng cục Lâm nghiệp để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/32_2018_TT-BNNPTNT_Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 32/2018/TT-BTNMT quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment