Thông tư 42/2016/TT-BTNMT

Thông tư 42/2016/TT-BTNMT

Số hiệu: 42/2016/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Ngày ban hành: 26/12/2016 Ngày hiệu lực: 10/02/2017
Ngày công báo: 06/03/2017 Số công báo: Từ số 175 đến số 176
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thông tư 42/2016/TT-BTNMT quy định về nội dung kỹ thuật của công tác đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2, Điều 22 Luật Khoáng sản. 

1. Xây dựng đề án đánh giá khoáng sản

Theo Thông tư số 42/2016, các công việc chính để xây dựng đề án đánh giá khoáng sản như:
+ Thu thập, tổng hợp, đánh giá tài liệu về cơ sở hạ tầng, địa chất, khoáng sản và các tài liệu liên quan khác.
+ Khảo sát sơ bộ diện tích lập đề án đánh giá tiềm năng khoáng sản; lấy mẫu, phân tích mẫu; thiết kế phương pháp thực hiện đánh giá tiềm năng khoáng sản.
+ Xác định các điều kiện thi công dự án, số khu vực hoạt động có khoáng sản, mục tiêu cần đạt được của đề án đánh giá khoáng sản.
+ Thiết kế hệ phương pháp kỹ thuật, xác định khối lượng và yêu cầu của từng phương pháp đánh giá khoáng sản rắn.

2. Triển khai thi công đề án đánh giá khoáng sản rắn

Thông tư 42/BTNMT quy định triển khai thi công đề án đánh giá khoáng sản theo 02 giai đoạn là:
+ Giai đoạn đánh giá sơ bộ: Ở giai đoạn này, tiến hành thành lập bản đồ hiện trạng mức độ điều tra cơ bản địa chất, thăm dò và khai thác khoáng sản; thực hiện kiểm tra, phát hiện khoáng sản và thân khoáng sản; lấy mẫu, gia công và phân tích các đặc tính vật lý của khoáng sản; đánh giá sơ bộ khoáng sản sẽ tạo bước đầu cho phân loại các đới khoáng hóa, các thân khoáng sản theo mức độ triển vọng.
+ Giai đoạn đánh giá chi tiết: Thông tư 42/2016 quy định các công tác được thực hiện trong đánh giá khoáng sản rắn chi tiết gồm công tác trắc địa, địa chất, địa vật lý, địa chất thủy văn – địa chất công trình, thi công công trình và công tác mẫu. Bên cạnh đó, sử dụng các phương pháp để xác định tài nguyên và đánh giá sơ bộ khả năng kinh tế của tài nguyên khoáng sản.

3. Lập báo cáo tổng kết đề án đánh giá khoáng sản

Báo cáo tổng kết đề án đánh giá khoáng sản phải thể hiện được các kết quả của giai đoạn xây dựng đề án đánh giá khoáng sản rắn và giai đoạn triển khai đề án đánh giá khoáng sản. Theo Thông tư số 42/TT-BTNMT thì gồm các công tác chính sau:
+ Xử lý, tổng hợp tài liệu các công việc; thành lập các tài liệu bản vẽ, thuyết minh phản ánh đúng thực tế địa chất khoáng sản.
+ Tính tài nguyên khoáng sản với độ tin cậy phù hợp.
+ Xác định quy luật phân bố quặng hóa;
+ Khoanh định các diện tích có triển vọng để đề xuất thăm dò.
Thông tư 42/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản có hiệu lực ngày 10/02/2017.
[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/42.2016.TT-BTNMT.Asklaw.doc” text=”Download: ” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment