Thông tư 47/2018/TT-BYT về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền

Thông tư 47/2018/TT-BYT về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền

Số hiệu: 47/2018/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hiệu lực: 01/03/2019
Ngày công báo: 29/03/2019 Số công báo: Từ số 365 đến số 366
Tình trạng: Còn hiệu lực

Thông tư 47/2018/TT-BYT quy định việc áp dụng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận và thực hành chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền

Phạm vi điều chỉnh và phạm vi áp dụng

  • Thông tư 47/2018/TT-BYT quy định việc áp dụng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận liên quan đến y dược cổ truyền được cấp trước ngày Luật dược số 105/2016/QH13 có hiệu lực (trước ngày 01 tháng 01 năm 2017) phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân ở từng địa phương trong từng thời kỳ và thời gian, nội dung cơ sở thực hành chuyên môn để được cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền.
  • Những đối tượng có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quy định tại Thông tư 47/2018/TT-BYT mà đã được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thì không thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

  • Thông tư 47/2018/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.
  • Bãi bỏ Khoản 6 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/47.2018.TT-BYT.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 47/2018/TT-BYT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment