Thông tư 47/2019/TT-BTC về sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 47/2019/TT-BTC về sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Số hiệu: 47/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 05/08/2019 Ngày hiệu lực: 20/09/2019
Ngày công báo: 27/08/2019 Số công báo: Từ số 649 đến số 650
Tình trạng: Chưa có hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 47/2019/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với người nộp,tổ chức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Người nộp phí, lệ phí

  • Tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
  • Tổ chức, cá nhân khi sử dụng các dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp phải nộp phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Hiệu lực thi hành

  • Thông tư 47/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019.
  • Bãi bỏ Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/201/TT-BTC.
  • Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; Thông tư số 156/2013/TT-BTC; Thông tư số 303/2016/TT-BTC.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/47.2019.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 47/2019/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment