Thông tư 48/2014/TT-NHNN phát ngôn cung cấp thông tin Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Thông tư 48/2014/TT-NHNN phát ngôn cung cấp thông tin Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Thông tư 48/2014/TT-NHNN quy định việc phát ngôn cung cấp thông tin Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Số hiệu: 48/2014/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 15/02/2015
Ngày công báo: 24/01/2015 Số công báo: Từ số 151 đến số 152
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tóm tắt.

 Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) bao gồm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức khác và cá nhân.

Việc cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước cho các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật phòng, chống rửa tiền được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Đối tượng điều chỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin theo quy định tại Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2015 và thay thế Thông tư số 35/2011/TT-NHNN ngày 11/11/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước và Thông tư số 18/2012/TT-NHNN ngày 28/5/2012 sửa đổi thời hạn công bố một số thông tin quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-NHNN ngày 11/11/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/48_2014_TT-NHNN_Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 48/2014/TT-NHNN phát ngôn cung cấp thông tin của ngân hàng nhà nước Việt Nam” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment