Thông tư 48/2015/TT-BGTVT về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Thông tư 48/2015/TT-BGTVT về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Số hiệu: 48/2015/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 22/09/2015 Ngày hiệu lực: 01/01/2016
Ngày công báo: 29/10/2015 Số công báo: Từ số 1071 đến số 1072
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thông tư 48/2015/TT-BGTVT về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa quy định việc thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa và tổ chức thực hiện đăng kiểm do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 22/09/2015.

  • Đăng kiểm phương tiện

– Thông tư 48/2015 quy định nội dung công tác đăng kiểm phương tiện như: Thẩm định hồ sơ thiết kế và tài liệu hướng dẫn của tàu; Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện nhập khẩu, phương tiện thủy nội địa cho phương tiện trong đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi…

– Các loại hình kiểm tra phương tiện như: Kiểm tra lần đầu, Kiểm tra chu kỳ, Kiểm tra bất thường theo hệ thống quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật kèm theo Thông tư 48.

  • Thủ tục kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa

Theo Thông tư số 48, Thủ tục kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa thực hiện như sau:

– Tổ chức, cá nhân đăng kiểm tàu, thuyền thủy nội địa nộp hồ sơ đến đơn vị đăng kiểm, hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư 48/BGTVT (trừ trường hợp đề nghị kiểm tra bằng hình thức đề nghị trực tiếp, gọi điện thoại), hồ sơ kỹ thuật của phương tiện.

–  Đơn vị đăng kiểm đối với phương tiện thủy nội địa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện trong thời hạn 2 ngày làm việc; nếu hồ sơ đã đầy đủ thì hẹn thời gian, địa điểm kiểm tra đúng quy định tại Thông tư 48/2015/TT-BGTVT.

– Đơn vị đăng kiểm thủy nội địa tiến hành kiểm tra. Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc đối với việc kiểm tra phương tiện cách trụ sở làm việc dưới 70 km và 02 (hai) ngày làm việc đối với việc kiểm tra phương tiện thủy nội địa cách trụ sở làm việc từ 70 km trở lên hoặc kiểm tra phương tiện ở vùng biển, đảo, kể từ khi kết thúc kiểm tra tại hiện trường, nếu kết quả kiểm tra phương tiện thỏa mãn các quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật thì cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội và đóng dấu hoàn công vào các hồ sơ thiết kế hoàn công đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi loại phương tiện nêu ở khoản 1, 2, 3 Phụ lục IX của Thông tư 48/2015; nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

Ngoài ra, Thông tư 48 năm 2015 còn quy định: Tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm tra phương tiện phải nộp phí, lệ phí theo quy định và có thểnhận kết quả trực tiếp tại đơn vị đăng kiểm hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác.

  • Trách nhiệm trong công tác đăng kiểm phương tiện

– Theo Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT, đơn vị đăng kiểm: Phải đáp ứng yêu cầu về năng lực; bố trí đủ nhân lực thực hiện công tác đăng kiểm trên địa bàn; Thực hiện kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa một cách khách quan, phù hợp; Công khai trình tự, thủ tục, nội dung quy trình, phí, lệ phí và thời gian làm việc,…

Thông tư 48 về công tác đăng kiểm đối với tàu, thuyền và phương tiện thủy nội địa khác, trình tự thủ tục đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, … có hiệu lực thi từ 01/01/2016.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/48.2015.TT-BGTVT.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 48/2015/TT-BGTVT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment