Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Số hiệu: 59/2015/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 29/12/2015 Ngày hiệu lực: 15/02/2016
Ngày công báo: 31/01/2016 Số công báo: Từ số 139 đến số 140
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản:

Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và hướng dẫn thi hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau đây được viết là Nghị định số 115/2015/NĐ-CP).

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/Thông-tư-59_2015_TT-BLĐTBXH.pdf” text=”Download: Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH” viewer=”google” ]

 

 

 

Give a Comment