Thông tư 61/2014/TT-BGTVT quy định về tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh sách cảng thủy nội địa

Thông tư 61/2014/TT-BGTVT quy định về tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh sách cảng thủy nội địa

Số hiệu: 61/2014/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 07/11/2014 Ngày hiệu lực: 01/01/2015
Ngày công báo: 25/11/2014 Số công báo: Từ số 999 đến số 1000
Tình trạng: Còn hiệu lực

 Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 61/2014/TT-BGTVT

Thông tư này quy định về tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh mục cảng thủy nội địa.

 Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến phân loại và công bố danh mục cảng thủy nội địa.

 Tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa:

1. Các tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa bao gồm:

a) Vị trí, vai trò và tầm quan trọng của cảng thủy nội địa đối với phát triển kinh tế – xã hội của vùng, địa phương hoặc một khu vực của địa phương;

b) Quy mô của cảng thủy nội địa bao gồm: cơ sở hạ tầng cảng, khả năng tiếp nhận phương tiện lớn nhất và số lượng hàng hóa, hành khách thông qua cảng trong 01 (một) năm.

2. Việc phân loại cảng thủy nội địa thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/61.2014.TT-BGTVT.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 61/2014/TT-BGTVT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment